Pjesëmarrësit

Raiffeisen Bank

Programi tradicional i praktikës në Bankën Raiffeisen zgjatë dy muaj, gjatë periudhës korrik-gusht.

Përgjatë programit të praktikës, studentët kanë mundësi të konsolidojnë njohuritë e tyre teorike përmes përvojës në praktikë, gjatë së cilës njëra ndër komponentët kryesore është krijimi i një qasjeje solide profesionale. Qëllimi kryesor i programit të praktikës është të ju ofroj studentëve kompetent, profesionalë, të përkushtuar dhe të motivuar një mundësi për të përfunduar programin e praktikës në mënyrë të suksesshme duke përfituar përvojë pune. Vlerë e shtuar e programit të praktikës Raiffeisener është konsiderimi i praktikantëve në projekte të ndryshme si dhe mundësia e punësimit në Raiffeisen Bank.
Në dokumentin e bashkangjitur i gjeni informatat rreth kritereve dhe mënyrës së aplikimit për vitin 2017: Shkarko këtu
 

Raiffeisen Bank

Mirvete Aliu  [email protected]

Burim Brahimi  [email protected]

038 222 222 273/ 049 999 961

 

Contact Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;