Pjesëmarrësit 2017

DAAD Prishtina

Ne ju informojmë rreth mundësive të studimit në Gjermani dhe bursave të cilat i ofrohen studentëve dhe hulumtuesve.

DAAD (Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik):

DAAD është organizata financuese më e madhe anë e mbanë botës, për shkëmbimin ndërkombëtarë të studentëve dhe shkenctarëve. Që nga themelimi në vitin 1925, DAAD ka mbështetur mbi 1,9 milion Akademik brenda dhe jashtë vendit. Veprimtaria jonë është shumë më e gjerë sesa dhënia e bursave: DAAD nxit ndërkombëtarizimin e shkollave të larta,nxit zhvillimin e gjuhës dhe letërsisë gjermane jashtë vendit të tyre, mbështet shtete në zhvillim në ndërtimin e shkollave të larta dhe këshillon vendimmarrësit në politiken e edukimit, ekonomisë së jashtme dhe asaj të zhvillimit.

Për informata më të hollësishme hyni në faqet: 

web:
www.daad.de                         

www.study-in.de
www.make-it-in-germany.com

email: [email protected]

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;