Pjesëmarrësit 2017

Prikos Solutions and Management

“me stafin më të përzgjedhur ne ju ofrojmë njohuritë më të avancuara”

Prikos Solutions and Management në Prishtinë është kompani e specializuar për shërbime financiare, kontabilitetit, tatimeve të aplikueshme, e-prokurim, zhvillim të uebfaqeve dhe të tjera në mbështetje të bizneseve kosovare.

Prikos Solutions and Management ofron zgjidhje inovative dhe aplikative përmes programeve të ndryshme të krijuara për përmbushjen e pritshmërive të klientëve në një treg me konkurrencë të fortë dhe ndryshime të shpejta teknologjike.

Për të gjitha këto përkujdeset stafi i ynë profesional dhe me përvojë të gjatë.

Shërbimet për mbështetje të bizneseve

Shërbimet financiare dhe shërbimet tjera mbështetëse për bizneset janë duke u shëndrruar në domosdoshmëri të kohës për të garantuar suksesin e një kompanie.

Shërbime për student/profesionistë

Trajnimi dhe aftësimi i studentëve dhe profesionistëve në financa, tatime të aplikueshme, kontabilitet, etj., është një aset i rëndësishëm për suksesin e individit në karrierën e tij/saj por edhe të kompanisë ku punon.

Trajnime dhe aftësime profesionale

 • Tatimet e aplikueshme në Kosovë
 • Kontabilitet dhe financa
 • Përgatitja e projekteve dhe propozimeve  
 • Përgatitja e planeve të biznesit dhe ndërmarrësisë

Shërbimet të konsulencës

 • Kontabilitet dhe tatime të aplikueshme  
 • Administrim të pagave  
 • Prokurimi elektronik  
 • Plane biznese  
 • Shërbime juridike për regjistrimin e bizneseve të reja

Zhvillim të softuerëve dhe uebfaqeve

 • Programe për mbajtjen e kontabilitetit
 • Programe për llogaritjen e pagave
 • Uebfaqe profesionale për kompani

Për informata shtesë na vizitoni në:   www.prikos.net

ose zyret tona që gjenden tek:          
Rruga Dëshmorët e Kombit (afër selisë së AAK-ës, përballë saj 50 metra)
Ulpianë, 10000
Prishtinë

Na kontaktoni në:                               
045 298 983 dhe 049 662 321
[email protected] ose [email protected]

 

Bëni like faqes tonë në Facebook:     Prikos Solutions and Management

 

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;