Këshilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përgatitja e CV-së

CV-ja është mënyra më e përshtatshme për ta bërë një aplikim. Ajo i përmbledh të dhënat tuaja, duke ju prezantuar nën drtën më të mirë të mundshme dhe mund të përdoret për shumë aplikime në të njëjtën kohë.

  • Cfarë është CV-ja?
  • Si ta shkruani një CV (Curriculum Vitae)
  • Këshilla të nevojshme
  • Përgatitja e letrës motivuese, këshilla dhe shembuj
  • Detajet personale
  • Edukimin dhe kualifikimet
  • Eksperiencën e punës
  • Aftësitë e ndryshme
  • Publikimet
  • Referencat

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;