Vullnetarët

Qendra për Zhvillim të Karrierës – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “,  mbështet vullnetarizmin si nje nga shtyllat kryesore të përgjegjësisë sociale ndaj komunitetit ku ne operojmë. Programi i vullnetarizmit nxit përfshirjen personale të studentëve dhe të diplomuarve  në aktivitete të organizuara nga Qendra për Zhvillim të Karrierës “ Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “si dhe përfshirjen në një skemë të posaçme mbështetjeje që Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “, siguron për çdo nismë vullnetarzimi që marrin përsipër studentët dhe të diplomuarit.

 
Lista e Vullnetarëve PVK - edicioni i tetët
 
Raba Mehmeti
Arieta Toperlaku
Ifakete Zhujani
Filloreta Jashari
Shqipdona Ademi
Verina Krasniqi
Vlora Lleshaj 
Arbenita Bazhdari 
Blerina Vokshi 
Djelleza Beqiri
Medina Veliu
Besarta Hoxha
 

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;