Historiku

Panairi i Karrierës, është aktivitete i përvitshem i ZZhA - Qendra për Zhvillim të Karrierës, ku hapsirat e Universitetit janë mikëpritëse të tregut të punës, me qellim që studentët dhe të diplomuarit të ndërtojnë urat e para të komunikimit me tregun e punës. Përmes këti aktiviteti, Qendra për Zhvillim të Karrierës, realizonë një nga kompetencat kyqe të shërbimeve për edukim, orientim dhe këshillim në karrierë dhe po ashtu ndërmjetësimin me tregun e punës.

2010

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i parë u mbajtë me 8 Dhjetor 2010, në Biblioteken Kombëtare të Kosovës, me moton: ' Filloni Karrierën tuaj tani '. Ky edicioni u mbështet nga TEMPUS : Fostering and Developing the Quality Culture at the University of Prishtina, dhe u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Pjesëmarrës të edicionit të parë ishin: ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Banka Kombëtare Tregtare, Banka për Biznes, FINCA, Ecolog, Aseco, Trepca - Ndërmarrje në administrim të AKP, BCC, dhe Aleanca Franceze, ku 2.900 vizitorë student nga nivelet e studimeve ( Bacheor dhe Master ), ndërtuan urat e komunikimit me tregune punës.

 

2012

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i dytë u mbajtë me 31 Maj 2012, në në Biblioteken Kombëtare të Kosovës, me moton: ' Gjeni sekretet e vogla për një karrierë të sukseshme! '.Ky edicion u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Pjesëmarrës të edicionit të dytë ishin: Raiffeisen Bank, Banka Kombëtare Tregtare, ProCredit Bank, Shoqata e Baknkave, FINCA, KEP, Trepca - Ndërmarrje në administrim të AKP, DAAD, YIHR, KEK, Illyrian, PTK, STIK, APPK, VI PRINT, NCSC/USAID, etj, ku 3.050 vizitorë student nga nivelet e studimeve ( Bacheor dhe Master ), ndërtuan urat e komunikimit me tregune punës.

 

2013

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i tretë u mbajtë me 14 Maj 2013, në në Biblioteken Kombëtare të Kosovës, me moton: ' Ejani dhe kuptoni më shumë rreth mundësive të punësimit, punës praktike, bursave, trajnimeve, kurseve që ofrohen për ju ! '.Ky edicion u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Pjesëmarrës të edicionit të tretë ishin: Raiffeisen Bank, RECURA Financials, CACTTUS, VI PRINT, Procredit Bank, Qendra e Trajnimeve e KEK-ut, APPK, Kosovo American Education Fund, Departamenti i Rinisë i MKRS-së, Public International Law & Policy Group, Aleanca Kulturore Franceze, DAAD, KIPRED, University of Sheffield, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, FINCA, NCSC/USAID, etj. ku 4.200 vizitorë student nga nivelet e studimeve ( Bacheor dhe Master ), ndërtuan urat e komunikimit me tregune punës.

 

2014

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i katërt u mbajtë me 7 Maj 2014, në Hollin e Sallës së Kuqe, Fakulteti i Filologjisë, me moton: ' Kërkoni mundësi për zhvillimin e karrierës Tuaj ! '.Ky edicion u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Pjesëmarrës të edicionit të katërt ishin: Ambasada Gjermane, Sprachlernzentrum Prishtina, Konrad Adenauer Stiftung, DAAD, ProCredit Bank, The University of Sheffield , Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- Divizioni i Punësimit, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut- YIHR, Friedrich Ebert Stiftung, GIZ- Prishtina, IPS Alumni Kosova,Qendra per Trajnim dhe Zhvillim - PTK, BKT - Banka Kombëtare Tregtare, KosovaJob, Aleanca Franceze, Qendra e Trajnimit - KEK , Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Raiffeisen Bank, FINCA, "RSM COMPANY" sh.p.k., Kos Invest, Fondi Kosovaro Amerikan për Edukim, PortalPune, American Advising Center , ku 6.000 vizitorë student nga nivelet e studimeve ( Bacheor dhe Master ), ndërtuan urat e komunikimit me tregune punës.

 

2015

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i pestë u mbajtë me 5-7 Maj 2015, në platformën virtuale në pvk.uni-pr.edu, me moton: ' Kërkoni mundësi për zhvillimin e karrierës Tuaj ! '.Ky edicion u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Pjesëmarrës të edicionit të pestë ishin: Deloiite Kosova, ProCredit Bank, FINCA, Ministria e Arsimit dhe Teknologjise, SMART Center

 

2016

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i gjashtë u mbajtë me 11, 12, 13 maj 2016, në platformën virtuale nëpvk.uni-pr.edu, me moton: «Komuniko virtualisht, zbulo mundësitë e reja për karrierën tënde». .Ky edicion u zhvillua nga Qendra për Zhvillim të Karrierës - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina".

Kompanitë, institucionet dhe organizatat pjesëmarrëse janë: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kuvendi i Kosovës, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, Banka Kombëtare Tregtare, FINCA, KOMTEL, CACTTUS Education, DELOITTE Kosova,  Qendra e trajnimeve e KEK-ut, Business Development Institute, ART HOUSE, KUTIA, MADEN Group, BUÇAJ, ECOTECH dhe SMART Center. 

 

2017

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i shtatë u mbajtë me 23, 24, 25 maj 2017, në platformën virtuale pvk.uni-pr.edu

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Administrata Tatimore e Kosovës, Dogana e Kosovës, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, DELOITTE, CACTTUS, SMART Center, FINCA, ASSECO, Qendra e Trajnimeve e KEK-ut,Educational Centre Kosova, Business Development Group, Limak ASI, ARBËRIA Group, Meridian, Venaria Biopak, Viva Fresh Store, Melita & Partners, DAAD, KAEF , ICTS Media, Spitali Amerikan, Dimak, PriFilm Fest , American Advising Centre, Innovation Centre Kosova, Gjirafa.com, Grand Décor, Instituti D4D, Pulse media, Repower USAID.

 

2018

Panairi i Karrierës / Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" edicioni i tetë u mbajtë më 04 -11 Maj 2018, në platformën virtuale pvk.uni-pr.edu

Anglia Academy Kosovo, Deloitte Kosovo, American Councils for International Education, IPKO Foundation, American Advising Center (AAC), Alumni Club Kosovo - Internship Programme of German Business, SMART Center, Business Development Group, UN Youth Task Force, Busulla, MASHT, Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), pen - Peer Educators Network, Venture UP, Qendra për Studime Universitare – FSK, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, Universiteti  i Prizrenit “Ukshin Hoti”, Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka”, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Zyra për marrëdhënie më jashtë-UP,  , The Huntsman Kosovo, The HeadHunter Kosovo , APPK, Shoqata Alumni UP, LIMAK Holding/ Aeroporti Ndëkombëtar i Prishtinës.

 

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;