Pjesëmarrësit 2017

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Që nga fillimi i punës në vitin 2003, Banka Raiffeisen në Kosovë, si një degë e Raiffeisen Bank International AG ka ofruar një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve bankare për të gjitha kategoritë e klientëve si në segmetin e individëve ashtu edhe në atë të bizneseve. Këto produkte dhe shërbime tani janë në dispozicion të klientëve tanë përmes rrjetit të degëve që mbulojnë gjithë vendin si dhe përmes infrastrukturës elektronike bashkëkohore si bankomatët, qendra telefonike dhe shërbimet bankare përmes internetit.

Banka Raiffeisen në Kosovë iu ofron mundësi punësimi të gjithë studentëve dhe të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës “ Hasan Prishtina “ të cilet janë të motivuar për punë të sukseshme, të përkushtuar ndaj punës dhe kanë iniciativa. Ne gjithashtu promovojmë punëtorët tanë dhe përpiqemi të krijojmë një ambient të punës të besueshëm dhe përkrahës. Kjo i jep punëtorëve besim dhe i stimulon ata të marrin detyra të reja si në nivelin vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Banka operon një sitem të rekrutimit on-line i cili ju mundëson të aplikoni drejtpërdrejtë për vendet e lira të punës në bazë të njohurive, përvojës dhe aftësive të kërkuara për pozitën e tillë.

Të gjitha aplikacionet do të pranohen vetëm përmes sistemit on-line. Prandaj, ju lutem shfrytëzojeni këtë sistem për të aplikuar menqenëse banka nuk do të pranojë aplikacionet e dërguara në mënyra tjera.

Nëse dëshironi të aplikoni për pozitat e shpallura dhe për më shumë informata rreth procesit të rekrutimit, ju lutem vitizoni linqet e dhëna në vijim:

https://recruit.raiffeisen-kosovo.com/recruitment/

https://www.raiffeisen-kosovo.com/repository/docs/Procesi_i_rekrutimit_ne_Raiffeisen_Bank_Kosovo.pdf

Kontakto
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Zyra qendrore
Adresa

Rruga UÇK, nr. 191
10000 Prishtinë, Kosovë
T: +383 38 222 222
Mob: +383 49 222 222
F: +383 (0)3820 30 11 25
E: [email protected]
Swift Kodi : RBKOXKPR
IBAN : XK05

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;