Pjesëmarrësit 2017

American Advising Center

American Advising Center (AAC) është qendër këshilluese e rrjetit EducationUSA, themeluar nga Departamenti i Shtetit Amerikan, nëpërmjet Ambasadës Amerikane në Kosovë.

AAC ofron informata të përgjithshme, të sakta dhe të paanëshme për të gjithë studentët dhe studiuesit nga Kosova të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe/ose në universitetet amerikane/ndërkombëtare nëpër botë. Përveç kësaj, qendra gjithashtu ofron përkrahjen dhe mbështetje për të gjithë të interesuarit në procedurat e aplikimit – kërkesat dhe afatet për të aplikuar në Universitetet Amerikane, libra dhe kurse përgaditore për testet standardizuese siç janë: iBT TOEFL, SAT, GRE dhe GMAT.


AAC eshte qender testuese zyrtare e autorizuar per adminstrimin e testeve iBT TOEFL, SAT dhe GRE ne Kosove.


Mundesite per studentë


AAC ofron keto mundesi:
- Pune vullnetare per aktivitete promovimi dhe keshillimi
- Pjesemarrje ne Study in the USA Info Sessions  

- LIterature te perditesuar (2017) pergatitiore per testet TOEFL, SAT, GRE dhe GMAT
- Kurse pergatitore per testet TOEFL dhe SAT (English and Math)
- Simulime te testit iBT TOEFL dhe Inventor te Interesimit per Karrier   

- Perkthim profesional te certifikave te notave/diplomave - Shqip - Anglish dhe anasjelltas
- Per studente post-Bachelor: Trajnime per Zhvillim Profesional dhe Licensim te Mesimdhenesve - te akredituar nga MASHT - 50 ore certifikim


Kontaktet

American Advising Center - EdUSA
ASK, Rr, Enver Zymeri 5
10000 Prishtina, Kosova

+ 381 38 227 277 lok. 107
www.aacks.org
www.facebook.com/aacks
[email protected]

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;