Pjesëmarrësit 2017

Arbëria Group

Arbëria Group është kompani prodhuese e ujit natyral mineral i Alpeve dhe lëngjeve Big dhe ku produktet tona janë të plasura dhe të njohura në tregun e Kosovës dhe jashtë saj.

Në Arbëria Group, mundësohet që inovacionet të marrin përkrahje nga niveli më i lartë në kompani.

Arbëria Group prodhon, distribuon dhe shet produktet finale në krejt Kosovën, Me një logjistikë të mjaftueshme me qendra distributive në të gjitha qytetet e Kosovës dhe me qendrën kryesore në Prishtinë, me një numër të madh të automjeteve për distribuimin e produkteve me qëllim që gjithmonë të jemi në vendin dhe kohën e duhur pranë konsumatorit.

Misioni i Arbëria Group është që t’i arrijë objektivat e kompanisë dhe kuptimin e nevojave dhe dëshirave të konsumatorëve. Në Arbëria Group, vizioni është që të jemi të njohur në vend por edhe në notë nga konsumatorët, komunitetet dhe njerëzit.

Arbëria Group është sponsor mbështetës i edicionit të shtatë të Panairit Virtual të Karrierës.

QENDRA KRYESORE Prishtinë:
ARBËRIA GROUP sh.p.k

Zona industriale p.nr
10000 Prishtinë -Republika e Kosovës

Tel: 00381 38 601 655
Fax: 00381 38 555 655

E-mail: [email protected]
E-mail:
[email protected]

http://arberiagroup.com/

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;