Pjesëmarrësit 2017

ICTSmedia

ICTSmedia, shtëpia botuese për Inovacion, Teknologji Informative, Komunikim dhe media sociale (ICTS), evente dhe hulumtime, me seli në Tiranë dhe Prishtinë, ka si aktivitet parësorë mediat online, ato të shtypura, ashtu siç ka si aktivitet të rëndësishëm hulumtimin, kërkimin dhe organizimin e eventeve të ndryshme të fushës së ICT-së.

Në këtë kuadër, njëri ndër partneritetet më të ngushtë që është lidhur, është ajo me shtëpinë lidere globale botuese me seli në Boston të Amerikës, International Data Group (IDG), filozofinë e së cilës e përcjellë dhe ushtron që nga viti 2008 ICTSmedia në hapësirat mbarëshqiptare, duke sjellur kështu një praktikë të kombinuar ndërmjet eksperiencave globale dhe atyre vendore-rajonale të ICT-së.

Shërbimet:

  • Media Brands
  • Online media
  • Print media
  •  
  • Marketing Services

 

Brendet tona:

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;