Pjesëmarrësit 2017

American Councils for International Education

Misioni i organizatës është ta shtyej përpara zhvillimin demokratik dhe shoqëritë civile duke e avancuar arsimin dhe punën kërkimore/hulumtuese, duke kultivuar forca udhëheqëse dhe duke i fuqizuar individët dhe institucionet përmes arsimit.

Programet

  • Kennedy-Lugar Youth Exhange and Study (YES)
  • Kosovo American Education Fund (KAEF) Graduate Fellowship Program
  • Overseas Professional and Intercultural Training Program (OPIT)
  • Title VIII Research Fellowships

Kosovo American Education Fund (KAEF)

Kosovo American Education Fund (KAEF) është një fond i vazhdueshëm i edukimit, dedikuar të kontribuoj në zhvillimin ekonomik afatgjatë të Kosovës përmes edukimit. KAEF-i ofron bursa të plota të nivelit master për kosovarët për t’u shkolluar në universitetet e përzgjedhura amerikane. Prej vitit 2005 deri më sot, KAEF-i ka ndarë mbi 90 bursa të nivelit master duke u bazuar në një proces konkurrues, meritor dhe si i tillë nuk diskriminon në baza etnike, moshe, race, gjinie, feje apo nevojave të veçanta.

Procesi i Aplikimit:

Fillimisht, aplikacionet e plotësuara online, shqyrtohen nga ekspertët amerikanë të arsimit të lartë. Në fazën e dytë,  kandidatët e vlerësuar do t’i nënshtrohen intervistës dhe testimeve (TOEFL, GMAT/GRE). Së fundmi bëhet përzgjedhja e studentëve në bazë të vlerësimeve të aplikacioneve, rezultateve të testeve dhe të intervistës.

Aplikacioni i KAEF-it për bursa të nivelit master është i hapur dhe afati i fundit për aplikim është 09 Korrik 2018. Aplikacionit mund t’i qaseni në këtë vegëz: https://www.kaef-online.org/

 

Kontakt:

American Councils for International Education
rr. "Rexhep Luci", nr.30, 8/3-1
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel: +383 38 226 255
Email: [email protected]

Facebook.com/kaefonline

Instagram.com/kaefonline

twitter.com/kaefonline

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;