Pjesëmarrësit 2017

Viva Fresh Store

Viva Fresh Store është një nga kompanitë më të mëdha dhe më të forta në zinxhirin e shitje më pakicë në Kosovë me një qarkullim vjetor prej 180 milionë eurosh në 2016 dhe tani kemi 40 dyqane të shitjes me pakice.

Kompania e regjistruar si LLC  i ndjek standardet dhe trendet evropiane dhe ka në planifikim hapjen e 5 pikave të tjera deri në fund të vitit 2017.

Ofertat për punë
Viva Fresh Store vazhdimisht kërkon shumë aplikant për pozita të ndryshme nëpër dyqanet tona.

Më poshtë do të gjeni disa nga pozitat tona të cilat janë të disponueshme rregullisht në Viva Fresh.

Market:

Arkatare
Punëtor/e në Kozmetikë dhe Recepsion
Punëtor/e në sektorin e Ushqimit
Punëtor/e në sektorin e Hixhienës
Punëtor/e në sektorin e Textilit (Fashion)
Punëtor/e në sektorin e Amvisërisë (Home)
Punëtor/e në sektorin Frigo-ve
Deposit
Pranues Malli
Kasap
Shitës/e e mishit
Pastruese

Restaurant:
Kamarier/e
Banakier/e
Kuzhinier/e
Ndihmës Kuzhinier/e

Punëtorët Part-Time

Muajt më të ngarkuar në Viva Fresh Store gjithmonë janë ata rreth pushimeve të verës, prandaj nevoja jonë për punëtorë rritet dukshëm, veqanërisht për punëtoret sezonal.

Ne kemi zhvilluar një program të veqantë për të rekrutuar punëtorët tanë me orar jo të plotë të cilët do të punojnë në sektorë dhe departamente të ndryshme në mënyrë që ti përmbushim të gjitha nevojat tona e veqnërisht nevojën për fuqi punëtore sezonale.

Cdo vit Viva Fresh punëson 300-700 e më shumë punëtorë sezonal për të gjitha dyqanet e Viva Fresh Store anë e mbanë Kosovës.

 

Programi për rekrutimin e studentëve

Viva Fresh Store për momentin punëson më shumë se 2300 punëtorë në mbarë territorin e Kosovës.

Një nga misionet kryesore të saj është të avancojë akademinë dhe punëtorët e vet duke marrë në punë studentë të diplomuar nga fakultetet, veqanërisht studentë të cilët kërkojnë që experiencën e të mësuarit ta bëjnë edhe në praktikë.

Secilit grup prej 10 personash i caktohet një Mentor i cili përcjell punën e tyre dhe e identifikon potencialin e tyre për punësim të mundshëm në të ardhmen në kompaninë tonë. Ky është një program 3-6 mujor pas të cilit studentët marrin qertifikata të mbarimit me sukses, dhe më të mirët shpërblehen me mundësi punësimi.

Kjo është një mënyrë e mirë për të influencuar dhe për tu’a mësuar studenteve bazat e punës, zakonet e punës dhe dedikimin për punë.

Viva Fresh për momentin është duke kërkuar për 50 kandidatë, kryesisht nga Prishtina, ndërsa 100-200 të tjerë në muajt në vazhdim në tërë territorin e Kosovës.

 

Informatat

Viva Fresh Shpk. Qendra Logjistike

p.n. 10000 Lipjan, Kosovë

Tel: +38138602853

HR: [email protected]

Information: [email protected]

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;