Pjesëmarrësit 2017

Pulse Media

Pulse Media është kompani e cila merret me shërbime inovative të marketingut, në tregun e Kosovës.

Në kuader të kësaj, Pulse Media në muajin Tetor 2016 ka lansuar për herë të parë në Kosovë shërbimin e reklamimit digjital përmes monitorëve të mençur me cilësi HD në 50 autobusët që qarkullojnë nëpër linjat lokale në tërë rajonin e Prishtinës, me rreth 1 milion udhëtarë.

Pulse Media eshte sponsor mbështetës  promovimit të edicionit te 7-të të Panairit Virtual të Karrierës.

Kontakt:

Vendndodhja:

Rr.''Enver Maloku'', Nr.2, H.C1

Telefon:+37745707060

Email:[email protected]

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;