Pjesëmarrësit 2017

Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit

Aktivitet që shënojnë këtë ditë zhvillohen me 22 Maj në gjithë botën. Gjatë Panairit Virtual të Karrierës do të shënohet edhe Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit.

Ky projekt ka për qëllim sensibilizimin e masës së gjerë për biodiversitetin, llojet e tij, rëndësinë, trajtimin dhe mbrojtjen e tij.

Studentët do të kenë mundësi të kuptojnë llojet e Biodiversitetit, faktorët te cilet e shkaterrojnë biodiversitetin, masat që duhet të merren për mbrojtjen e tij, trajtimin konkret dhe adekuat të biodiversitetit. pasojat e shkaterrimit te tij, rendesia, pozita dhe roli i njeriut ne kete ekosistem.

Msc.arch. Liridon Gashi 

tel: 044 443 901

[email protected]

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;