Pjesëmarrësit 2017

Limak Airport Services Institute

Instituti i parë shkollor i specializuar në shërbime të Aeroportit në kuadër të Prishtina International Airport "Adem Jashari" – Limak

Qëllimi

Qëllimi jonë është i fokusuar në mbështetjen e komunitetit, duke ndërtuar një kulture të organizatës drejt rezultateve pozitive, për të treguar se ne nuk jemi vetëm entitet biznesor, por jemi gjithashtu pjesë e komunitetit në të cilin operojmë. Kemi përgjetësi jo vetëm ndaj aksionarëve, por ne gjithashtu e ndajmë përgjegjësinë me palët e tjera të interesit në lidhje me vlerat e shoqërisë në organizatë dhe në komunitet.

Ideja

LKAN nuk ka kufinj në angazhimin e saj në Përgjegjësinë Shoqërore të Korporatës. Me të qenurit më afër shoqërisë, duke inkurajuar dhe mbështetur atë, ne përpiqemi të ndërtojmë një komunitet të fuqishëm dhe të promovojmë kompaninë efektivisht dhe në mënyrë efikase. Ne e ndjejmë një obligim të fortë të inkurajojmë rininë drejt një të ardhme më edukative.

Pasuria më e vlefshme që ka ky vend -rinia e saj, është arsyeja për themelimin e Limak Institutin për Shërbime të Aeroportit, i cili në mënyrë të vazhdueshme do të mbështet institucionet edukative në Kosovë siç është Universiteti publik i Prishtinës.

Ne do të bëjmë çdo përpjekje për t'u kujdesur për të zhvillimin profesional të studentëve të Limak ISA që ata të kenë rastin të bëhen stafi i kualifikuar i ambientit tonë biznesor.

Ne besojmë në përsosmëri!

LKAN Përgjegjësia Shoqërore e Korporatës zhvillon një grup të praktikave më të mira shoqërore, mjedisore, dhe komerciale dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik.

Këto vitet e fundit kanë qenë të mbushura me arritje në përgjegjësi shoqërore të korporatës. Vizioni jonë është përmbushur tej krahasimi duke mbështetur aktivitete të ndryshme të rinisë, edukimit dhe sportit nëpërmjet projekteve të ndryshme.

Limak Instituti i Shërbimeve të Aeroportit është dizajn i suksesit, dhe një rrugë për të treguar se përsosmëria me të vërtetë ekziston.

Është vendosur në Limak Kosova Aeroporti Ndërkombëtar të mbështeten studentët e Universitetit të Prishtinës, të krijohet një prospekt për të qenë pjesë e një ndër kompanive më të suksesshme në Kosovë, dhe për të inkurajuar rininë duke treguar se suksesi krijohet vetëm prej përpjekjeve edukative dhe përkushtimit.

 

Limak Instituti për Shërbime të Aeroportit synon të mbështes studentët vendor për të zhvilluar më tutje aftësitë e tyre profesionale dhe akademike, drejt një të ardhme premtuese, dhe duke qenë pjesë e korporatës tonë, për të zhvilluar njohuritë biznesore. Përvoja të rëndësishme profesionale nga profesionistë nga Universitetit i Bosforit, dhe stafi i LKAN, me një mikëpritje të ngrohtë, sjell një përvojë të re praktike për studentët në një aeroport ndërkombëtar sikur Limak Kosova Aeroporti Ndërkombëtar.

Të nderuar studentë,

Dëshironi të zgjeroni njohuritë për menaxhim aeroportual?

Apo edhe të bëni internshipin më interaktiv në Limak Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”?

Dëshironi certifikim ndërkombëtar nga institucionet më kredibile në fushën e aviacionit?

Dëshironi të jeni pjesë e Limak apo edhe Aeroporteve tjera në botë?

BËHUNI PJESË E PROGRAMIT TË LIMAK INSTITUTIT PËR SHËRBIME AEROPORTUALE!

Është një mundësi unike për certifikim të pranuar ndërkombëtarisht për menaxhim aeroportual nga Instituti ENAC ne France dhe Universiteti Bogazici ne Turqi. Pas certifikimit, studentët kanë mundësinë e të qenit pjesë e internship programeve me pagesë, në departamente të ndryshme në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” dhe më të mirëve u ofrohet punësim.

Programi përvec tjerash përfshinë edhe vizitat studimore në Francë dhe Turqi dhe organizohet nga kompania Limak në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Institutin ENAC dhe Universitetin Bogazici.

Kush mund të aplikojë?

Studentët që janë në vitin e fundit të ligjeratave të këtyre fakulteteve të Universitetit të Prishtinës: Ekonomik, Juridik, Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, FSHMN, Inxhinierisë Mekanike dhe Telekomunikim.

Si mund të aplikoni?

Dërgoni të gjitha dokumentet në këndet e Limak ASI. Për të aplikuar nevojiten: forma e plotësuar e aplikimit, transkripta e notave (e leshuar nga UP dhe / ose kopje dhe skanime te SEMS) dhe kopja e leternjoftimit.

Pas aplikimit?

Studentët e suksesshëm testohen për njohuritë në gjuhën angleze dhe njohuritë e përgjithshme.

Kam pyetje, kujt t’i drejtohem?

Kontaktoni me zyrtarë të Limak ASI në kënde informative dhe / ose na shkruani në:

facebook: www.facebook.com/limakasi

ueb: www.limakasi.com

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;