Pjesëmarrësit 2017

Anglia Examinations empowers people to Dream in English!

www.angliaacademy.com

Anglia Examinations është program i themeluar në vitin 1993 në Chichester të Anglisë. Ky program ka për qëllim të promovojë Gjuhën Angleze me metodën hap pas hapi në 10 nivele. Anglia Examinations është program i akredituar nga CEFR Common European Framework of Reference dhe është i shpërndarë në 46 vende të tjera të botës.

Në Kosovë për herë të parë Anglia Examinations ka filluar operimin në vitin 2006. Deri më tani në Kosovë rreth 5000 persona kanë certifikuar nivelin e tyre të Gjuhës Angleze nga programi  ynë e që pastaj e kanë përdorur këtë Ҫertifikatë për studime jashtë vendit, shkëmbim semestral nga programi Erasmus, bashkim familjar, dhe mundësi më të mëdha për punësim.


SHËRBIME PËR STUDENTËT E ‘UP’ ME ҪMIME SPECIALE:

  • Ҫertifikim Ndërkombëtar të Gjuhës Angleze
  • Ҫertifikata vlen për studime jashtë vendit, për shkëmbim semestral përmes programit ERASMUS, për bashkim familjar, dhe mundësi më të mëdha për punësim.
  • Kurse të Gjuhës Angleze me program ndërkombëtar;
  • Kurse të Gjuhës Angleze me metodën ‘TANDEM’ (përfshin përsëritje brenda cdo moduli në formë të komunikimit me profesorë ndërkombëtar)

 

 

Kontakti:
Email: [email protected]
Tel: 044 166 173

Facebook: Anglia Examinations Kosovo
Instagram: angliaacademykosovo

Lagjja Ulpiana, rr. Imzot Nikprelaj, Prishtinë 10000, Kosovë
 

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;