Pjesëmarrësit 2017

Ipko Foundation

Fondacioni IPKO është organizatë lokale që operon në Kosovë që prej vitit 2008. Qëllimi i Fondacionit është të rris dhe të mbështes zhvillimin e liderëve të ardhshëm që kanë vizion digjital për Kosovën. Këta të rinjë mund të vijnë nga çdo fushëveprimtari, mirëpo bashkohen në aspektin e teknologjisë, internetit dhe informacionit.

Fondacioni gjithashtu ka për qëllim të:
● Promovojë, shpërblejë dhe mbështesë punën inovative të të gjithë sektorëve që ndërlidhen me përdorimin e teknologjisë dhe paraqesin vizionin digjital për Kosovën
● Inkurajojë të tjerët të vazhdojnë misionin dhe të shpërblejnë idetë inovative që janë katalizatorë të zhvillimit të mëtutjeshëm të Kosovës

Fondacioni IPKO aktualisht është implementues i shumë projekteve dhe e fokuson aktivitetin e vet në tri fusha kryesorore: edukim, teknologji dhe avokim. Përmes këtyre fushëveprimeve IPKO Foundation përgatitë ambientin për të ndërtuar biznese që lidhen me teknologji, inovacion, sistemin e edukimit dhe zhvillimin social në Kosovë.

Që nga 1999 Fondacioni IPKO vazhdon të ndikojë, mbështesë dhe inspirojë çdo individ që ka potencial dhe interesim në vizionin digjital të Kosovës.

Projektet tona:
● Sponsorship Program
● DOKU.TECH
● Girls In ICT
● Education for Employability
● BarCamp & BarCamp in Your City
● International Girl Child Day
● Design Challenge
● Robotiks

Kontakt
Website: www.ipkofoundation.org
Facebook: IPKO Foundation
Twitter: @ipkofoundation
LinkedIn: IPKO Foundation
Kosovo Volunteer profile: http://kosovovolunteers.org/opportunity

Office Hours Mon-Fri, from 09:00-17:00
Email: [email protected]
Voice: +386 (0)49 196 655

Office Location: Hajdar Dushi #52 (Downtown: Around the Corner from HAMAM Jazz Bar)
10000 Prishtina, Republic of Kosovo

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;