Pjesëmarrësit 2017

UN Youth Task Force

PROGRAMET E KOMBEVE TЁ BASHKUARA PЁR TЁ RINJTЁ Ё KOSOVЁS

Nëse jeni student/e nga Universiteti i Prishtinës dhe jeni të interesuar për të mësuar më shumë për mundësitë që keni për t’u bërë pjesë e programeve për të rinjtë nga Kombet e Bashkuara, atëherë komuniku virtualisht me UN Youth Task Force.

Kontaktoni Youth Focal Point tek Misioni I UN-it në Kosovë. ([email protected])

Tel: +383 ( 0 ) 38 504 604  ext. 4073

Email: [email protected]

Web: www.unmikonline.org

UNMIK HQ

Zona Industriale

10.000 Prishtinë, Kosovë

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;