Alumni

Promovimi i platformës “Alumni” është bërë më datë 31 Tetor 2017.  Shoqata Alumni, ka si qellim promovimin e të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës « Hasan Prishtina»,  zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme me tregun e punës dhe nderlidhjen e tyre me tregun e punës.  Përfitues të sherbimeve janë të gjithë të diplomuarit e UP-së. 

Misioni i “Alumni” është ndërlidhja e të diplomuarve me tregun e punës, promovimi i të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës « Hasan Prishtina», përmes aktiviteteve të ndryshme si: ligjërata, vizita, takime jo formale etj.

Qëllimi kryesor i Shoqatës “Alumni”, është përfshirja e të diplomuarve në tregun e punës dhe promovimi i tyre.

Të diplomuarit mund të përfitojnë nga shoqata:

  1. Informim;
  2. Trajnime specifike;
  3. Pjesëmarrje në aktivitete rrjetëzuese;
  4. Vizita studimore;

Kliko për të vizituar ueb faqen e Shoqatës “Alumni”

alumni.uni-pr.edu

QZhK Kontakt Info

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj. Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në biz form

Panairi Virtual i Karrierës

Për studentët dhe të diplomuarit, panairi do të jetë një mundësi e mirë që të komunikoni me pëfaqësuesit e institucioneve, kompanive dhe organizatave qe ofrojnë punë, punë praktike, kurse, trajnime, bursa, etj.

Andaj, bëni CV-në dhe një letër motivuese të cilat mund t’i dorëzoni në chat form

Kontakti

Tel:+381 38 248 925
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: pvk.uni-pr.edu

Rr. "George Bush", p.n.
10 000,
Prishtinë
Republika e Kosovës

Panairi i Karieres

Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: • Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; • Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;